Corpus de paper

Exposició Corpus de paper, imatgeria popular recollida per Joan Amades

Imatge gràfica, concepte i desenvolupament de la exposició

CLIENT: Generalitat de Catalunya