Forjadors de la Festa

Exposició Forjadors de la Festa. 2022 2023

Imatge gràfica, concepte i desenvolupament de la exposició

CLIENT: Ajuntament de Badalona