Santa Eulàlia de Barcelona, la ben parlada

Exposició sobre Santa Eulàlia. 2 exposicions, virtual i física al Museu Diocesà

Imatge gràfica, concepte i desenvolupament de les exposicions

CLIENT: Museu Diocesà